Bạn chưa đăng nhập

Đăng ký - Đăng nhập

Tin mới:

1. Các bạn có đồ cũ còn tốt, sách cũ nhưng không dùng, hãy tự đăng tin và giao dịch miễn phí tại đây
2. Việc đăng tin, quản lý tin hoàn toàn miễn phí và rất dễ dàng. Tìm hiểu Quy định đăng tin.
3. Để đảm bảo chất lượng môi trường thông tin, không quảng cáo, bán hàng sai mục đích trang web

Những tin đăng mới nhất

Khu vực: Hồ Chí Minh
Giá: liên hệ
Số lần xem: 5

Liên hệ người đăng

Người đăng: hương
Ngày đăng: 09:44 29/07/2014
Khu vực: Hồ Chí Minh
Giá: liên hệ
Số lần xem: 3

Liên hệ người đăng

Người đăng: hương
Ngày đăng: 09:39 29/07/2014
Khu vực: Hà Nội
Giá: liên hệ
Số lần xem: 3

Liên hệ người đăng

Người đăng: hương
Ngày đăng: 09:35 29/07/2014
Khu vực: Hồ Chí Minh
Giá: liên hệ
Số lần xem: 5

Liên hệ người đăng

Người đăng: Nhung
Ngày đăng: 08:13 28/07/2014
Khu vực: Hồ Chí Minh
Giá: liên hệ
Số lần xem: 5

Liên hệ người đăng

Người đăng: Nhung
Ngày đăng: 08:11 28/07/2014
Khu vực: Hồ Chí Minh
Giá: liên hệ
Số lần xem: 4

Liên hệ người đăng

Người đăng: Nhung
Ngày đăng: 08:05 28/07/2014
Khu vực: Hồ Chí Minh
Giá: liên hệ
Số lần xem: 5

Liên hệ người đăng

Người đăng: Nhung
Ngày đăng: 08:00 28/07/2014
Khu vực: Hồ Chí Minh
Giá: liên hệ
Số lần xem: 5

Liên hệ người đăng

Người đăng: Nhung
Ngày đăng: 07:57 28/07/2014
Khu vực: Hồ Chí Minh
Giá: liên hệ
Số lần xem: 5

Liên hệ người đăng

Người đăng: Nhung
Ngày đăng: 07:55 28/07/2014
Khu vực: Hồ Chí Minh
Giá: liên hệ
Số lần xem: 4

Liên hệ người đăng

Người đăng: Nhung
Ngày đăng: 07:53 28/07/2014
Khu vực: Hồ Chí Minh
Giá: liên hệ
Số lần xem: 5

Liên hệ người đăng

Người đăng: Nhung
Ngày đăng: 07:46 28/07/2014
Khu vực: Hồ Chí Minh
Giá: liên hệ
Số lần xem: 4

Liên hệ người đăng

Người đăng: Nhung
Ngày đăng: 07:41 28/07/2014
Khu vực: Hồ Chí Minh
Giá: liên hệ
Số lần xem: 5

Liên hệ người đăng

Người đăng: Nhung
Ngày đăng: 07:37 28/07/2014
Khu vực: Hà Nội
Giá: liên hệ
Số lần xem: 5

Liên hệ người đăng

Người đăng: Nhung
Ngày đăng: 07:34 28/07/2014
Khu vực: Hà Nội
Giá: liên hệ
Số lần xem: 26

Liên hệ người đăng

Người đăng: mai nguyễn
Ngày đăng: 07:40 18/07/2014
Khu vực: Hà Nội
Giá: 3,000,000 ( VND )
Số lần xem: 27

Liên hệ người đăng

Người đăng: hương
Ngày đăng: 10:00 16/07/2014
Khu vực: Hà Nội
Giá: 8,500,000 ( VND )
Số lần xem: 16

Liên hệ người đăng

Người đăng: hương
Ngày đăng: 09:57 16/07/2014
Khu vực: Hồ Chí Minh
Giá: 8,500,000 ( VND )
Số lần xem: 20

Liên hệ người đăng

Người đăng: hương
Ngày đăng: 09:54 16/07/2014
Khu vực: Hồ Chí Minh
Giá: 75,000 ( VND )
Số lần xem: 21

Liên hệ người đăng

Người đăng: Thơ
Ngày đăng: 13:28 14/07/2014
Khu vực: Hồ Chí Minh
Giá: 290,000 ( VND )
Số lần xem: 25

Liên hệ người đăng

Người đăng: Thơ
Ngày đăng: 13:27 14/07/2014
Khu vực: Hồ Chí Minh
Giá: 95,000 ( VND )
Số lần xem: 19

Liên hệ người đăng

Người đăng: Thơ
Ngày đăng: 13:26 14/07/2014

Chuyển nhượng đồ cũ

  • Nhà bạn có rất nhiều đồ đạc không dùng đến, vứt đi thì tiếc mà giữ lại thì chật nhà.
  • Hãy chụp ảnh và đăng nó lên đây, biết đâu sẽ có người cần đến đồ vật của bạn. Cũ người nhưng mới với ta mà.
  • Hãy giới thiệu với bạn bè trang web này để chúng ta có thể tái sử dụng đồ đạc 1 cách hợp lý và tránh lãng phí nha.